Po stopách Antonína Dvořáka a Jakuba Jana Ryby aneb „Známá i méně známá místa spojená s našimi známými i méně známými hudebními velikány“

Termín konání: 19-10-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24045
Cena: 990,- / 1 040,- Kč

Brno – po D1 ­– Vysoká u Příbramě (návštěva Památníku Antonína Dvořáka: Dvořákův švagr hrabě JUDr. Václav Kounic, majitel vysockého panství, nechal v roce 1878 postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky, dnešní Památník Antonína Dvořáka. Elegantní novorenesanční vilu navrhl architekt Čeněk Gregor, jenž se jako stavitel později podílel na budování nejvýznamnějších pražských veřejných budov – Národního divadla, Národního muzea či nové budovy Hlavního nádraží. Gregor byl od roku 1893 do roku 1896 také pražským starostou. Antonín Dvořák sem často jezdíval jako host Kounicových a pobýval ve správcovském dvorci na kraji obory. Po prohlídce památníku zamíříme také k Rusalčinu jezírku připomínajícímu snad nejznámější Dvořákovu operu) – Rožmitál pod Třemšínem (návštěva Podbrdského muzeaexpozicí o životě a díle Jakuba Jana Ryby. Expozice seznamuje s neobyčejným životním příběhem a tragickým osudem kantora a hudebního skladatele, jehož jméno je nerozlučně spjato s Rožmitálem. Proslavila jej jedna skladba, avšak muzeum představuje jeho velmi početné a rozmanité dílo, a to nejen hudební, ale i literární. Rozsáhlá expozice ukazuje také poměry, jaké panovaly v tehdejších školách, a nesnadné počátky jejich učitelů. Na své si přijdou jak odborníci, tak široká veřejnost. Velkoryse pojatý životopis zahrnuje období od předků až po potomky. K dispozici jsou zde i tři videa k tématu a možnost poslechu Rybovy hudby. Ve městě navštívíme také starý rožmitálský kostel, kde poprvé zazněla slavná Rybova Česká mše vánoční, a možná si také vyposlechneme ukázky z této nejznámější vánoční skladby. Návštěvu Rožmitálu zakončíme na místním hřbitově u Rybova hrobu. Zájemci si mohou vzít s sebou hřbitovní svíčky a zapálit je na Rybově hrobě, příp. jinak uctít jeho památku. Exkurzi pořádáme k Roku české hudby) – po D1 ­– Brno.

Vstupné cca 400,- / 300,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 21.00 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN