Po stopách Gustava Mahlera aneb „Známá i méně známá místa spojená s našimi známými i méně známými hudebními velikány“

Termín konání: 06-04-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24004
Cena: 630,- / 680,- Kč

Brno – po D1 směr Praha – Kaliště (zastávka u rodného domu Gustava Mahlera (1860–1911), česko-rakouského hudebního skladatele a dirigenta židovského původu. Je pokládán za jednoho z největších skladatelů symfonické hudby vůbec: složil devět symfonií (desátou nedokončil), v některých uplatnil i vokální složky. Písně a písňové cykly zaujímají v jeho tvorbě mimořádné postavení. Mahler patří společně s Antonem Brucknerem mezi nejvýznamnější rakouské skladatele pozdního romantismu. Jeho dílo vytvořilo základ pro moderní hudbu 20. století. Částečně se inspiroval vlivy českého prostředí, v němž vyrůstal. V jeho rodném domě se v současnosti nachází penzion) – Jihlava (prohlídka s výkladem Domu Gustava Mahlera: Bernard a Marie Mahlerovi se synem Gustavem přišli do Jihlavy z Kališť u Humpolce na podzim roku 1860. Usadili se v prvním patře nájemního domu v tehdejší Brtnické ulici čp. 265 (dnes Znojemská 4). Počátky měšťanského domu lze vysledovat až do 15. století. Během klasicistní přestavby byl zřejmě zvýšen o druhé patro a opatřen historizující fasádou. V roce 1861 otevřel Bernard Mahler v přízemí domu nálevnu a věnoval se výrobě a prodeji pálenky, sladkých likérů a rosolky. Díky příznivé finanční situaci zakoupil Bernard Mahler v roce 1872 sousední dům čp. 264. Početná rodina zde po stavebních úpravách začala bydlet v polovině roku 1873 a obývala 1. poschodí. V přízemí byl výčep, ve dvorním traktu palírna, skladiště a stáje. Mladý Gustav žil v domě do roku 1875, kdy odešel studovat na vídeňskou konzervatoř. Po přestávce na individuální oběd se po dalších stopách Gustava Mahlera vydáme na společné procházce, která směřuje historickým centrem města a zaměřuje se na místa spojená s jihlavským pobytem budoucího světoznámého dirigenta a skladatele Gustava Mahlera. Zároveň se seznámíme i s významnými osobnostmi, místy a historií hudebních tradic Jihlavy. Po procházce navštívíme také židovský hřbitov, kde jsou pochováni rodiče a sourozenci Gustava Mahlera. Exkurzi pořádáme k Roku české hudby) – po D1 směr Brno – Brno.

Vstupné cca 320,- / 240,- Kč

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.30 hod., návrat do 17.30 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN