Poklady podhůří Javorníků a Beskyd

Termín konání: 27-04-2024
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
24014
Cena: 740,- / 790,- Kč

Brno – Zlín – Karolinka (v hlubokém údolí mezi vrcholky Hostýnsko-vsetínských vrchů a hřebenem Javorníků na okraji Nového Hrozenkova zřídil ve druhé polovině 19. století židovský podnikatel Salomon Reich sklárnu, nazývanou Karolinina huť; ta se stala základem dnešní Karolinky a představovala po celá desetiletí zdroj obživy pro mnoho lidí z Valašska; umění karolinských sklářů bylo vždy známé i za hranicemi naší země, bohužel zde výroba byla zastavena v červenci 2020; od té doby připomíná historii tohoto oboru jen Muzeum sklářství, které navštívíme a podíváme se na přes dva tisíce exponátů, od skla přes nástroje nutné k jeho výrobě, historické ručně kreslené katalogy anebo pracovní knížky; raritou v obci je i Valašské národní divadlo na náměstí, které se snaží obnovit a zachovat kulturní tradice na Valašsku, nebo velmi zajímavý moderní kostel Panny Marie Karmelské vysvěcený roku 1997) – Velké Karlovice (v další typicky valašské obci se dochovalo mnoho staveb původní roubené architektury; k nejvýznamnějším patří roubený kostel Panny Marie Sněžné z roku 1754 postavený ve stylu pozdního baroka, fojtství nebo kupecký dům ze začátku 19. století, dnes sloužící jako Karlovské muzeum, které nám přiblíží obraz života lidí v této části Valašska; Velké Karlovice byly totiž vždy označovány za obec umělců, lidových umělců a řemeslníků a z lidové slovesnosti tu čerpali mnozí spisovatelé) – Soláň (vydáme se po asi 1 km dlouhé nejkrásnější hřebenové cestě v oblasti, kde budeme obdivovat nejen výhledy na Javorníky a na druhé straně Beskydy, ale i dřevěné sochy rozprostřené v přírodě; nahoře nás uvítá roubená stavba Valašského ateliéru u Hofmanů; galerie v domě akademického malíře Karla Hofmana na Soláni je umístěna v půvabném a klidném zákoutí pod soláňským vrchem, které svou výjimečnou krásou přitahovalo řadu umělců; místnosti i zahradu zdobí malířské, grafické, keramické a sochařské práce členů rodiny Hofmanovy a jejich uměleckých přátel) – zámek Vsetín (už přes tři staletí střeží renesanční vsetínský zámek a jeho 60 metrů vysoká věž prastarou cestu k beskydským horským průsmykům; navštívíme jednu z nejvýznamnějších kulturních památek Zlínského kraje skrývající muzeum valašského regionu s expozicemi o historii řemesel, umění a obyčejů v regionu nebo unikátní sbírkou ohýbaného nábytku zn. Thonet a J. & J. Kohn; podle časových možností se krátce projdeme i po samotném městě ke staré a nové radnici, kostelu Nanebevzetí Panny Marie či do Panské zahrady) – Zlín – Brno. Vstupné cca 280,- / 180,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 6.45 hod, návrat do 20.15 hod.

Lektor: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek

Post Author: MVS ADMIN