Proč je Řečice Červená?

Termín konání: 21-04-2024
Přednášející: Ing. Jaroslav Vlček
24013
Cena: 690,- / 740,- Kč

Brno – po D1 – Červená Řečice (zámek, který byl po několikaleté pauze pro veřejnost opět zpřístupněn 1. července 2023. Kdysi byl centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů a v 90. letech patřil k nejohroženějším památkám na Vysočině. Areál zámku v Červené Řečici se řadí mezi nejhodnotnější příklady české renesance. K typickým rysům patří především lunetová římsa a sgrafitová výzdoba fasády, jež se na architektuře řečického zámku bohatě uplatňuje. Renesanční zámek vznikl v polovině 16. století přestavbou původního hradu, který dnes připomíná válcová hláska. Kdy přesně tvrz vznikla, není známo. Jisté je pouze, že v roce 1144 daroval český kníže Vladislav II. pražskému biskupovi Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Želivky a Řečice se tak stala centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů; kostel sv. Máří Magdaleny byl vystavěn někdy před rokem 1283, kdy jej pražský biskup Tomáš z Bechyně nechal opevnit proti vojskům Otty Braniborského. V roce 1392 zde pobýval pozdější sv. Jan Nepomucký. Z gotické podoby se dochoval presbytář a sanktuárium; kostel svatého archanděla Michaela v Pacově je děkanský římskokatolický kostel postavený v gotickém slohu na konci 13. století; klášterní kostel sv. Václava je barokní s bohatě zdobeným průčelím a hranolovou věží s cibulovitou střechou, v interiéru jsou čtyři oválné kapličky) – Pacov (Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově založil v roce 1908 středoškolský profesor Ferdinand Pakosta a zahrnuje historii Pacovska, motocyklový sport, život a dílo básníka Antonína Sovy a galerii akademického malíře Jana Autengrubera) – Vyklantice (zámek a barokní kostel sv. Jana Nepomuckého nechal postavit roku 1722 hrabě Jáchym Harrach a samotná stavba je připisována J. B. Santinimu. Do interiéru kostela se postupně navrací jedenáct soch, které byly umístěny na začátku devadesátých let do depozitáře želivského kláštera; autorem původních soch by mohl být podle odborníků takzvaný „vyklantický sochař“. Snad šlo o jihlavského sochaře Václava Höbla, který v roce 1726 pracoval také pro želivský klášter) – po D1 směr Brno.

Vstupné cca 300,- Kč.

Odjezd v 6.45 hod., návrat do 19.00 hod.

Lektor: Ing. Jaroslav Vlček

Vítáme v našich řadách nového lektora! Podpořte jej svojí účastí na této exkurzi… 

Post Author: MVS ADMIN