Výstavy k 300. výročí narození malíře Franze Antona Maulbertsche a Renesanční umění ve fuggerovské době

Termín konání: 14-04-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24010
Cena: 720,- / 770,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva výstavy IN-SIGHT: Franz Anton Maulbertsch připomínající 300. výročí narození rakouského malíře a rytce, který patřil k významným představitelům rokoka nebo pozdního baroka ve střední Evropě. Maulbertsch (1724–1796) byl jedním z umělců spojených s vídeňskou Akademií výtvarných umění, kteří kolem roku 1750 porušili konvence a přijali expresivní styl. Ve druhé polovině 18. století se stal vlivnou postavou středoevropského malířství. Jeho raná díla se vyznačují dramatickým šerosvitem a lidskými postavami s expresivitou, která místy hraničí s groteskou. To vzbudilo pozornost zejména v klerikálních kruzích, od nichž získal řadu zakázek na malování fresek a oltářních obrazů pro kostely a kláštery. Vídeňská galerie Belvedere uchovává největší světovou kompletní sbírku Maulbertschových obrazů. Díky rozsáhlým konzervačním úpravám můžeme na výstavě opět ocenit umělcova díla ve všech jejich detailech a jemných barvách. S Maulbertschovými díly se můžeme i na Moravě a v Čechách setkat např. v Brně v kostele sv. Tomáše, kartuziánském kostele v Králově Poli či v Moravské galerii, dále pak v Kroměříži, Mikulově, Znojmě nebo Českých Budějovicích. Druhá z vídeňských výstav – Renesanční umění ve fuggerovské době – nás zavede do Augsburgu. Na počátku 16. století bylo toto město sídlem bohatých obchodníků, jako byl rod Fuggerů, a preferovaných místem pobytu Maxmiliána I. Augsburg byl v té době formován italskou renesanci jako málokterá metropole severně od Alp. Výstava se zaměřuje na nejvýznamnější augsburské malíře té doby, Hanse Holbeina staršího (kolem 1465–kolem 1524) a Hanse Burgkmaira staršího (1473–1531). Díla těchto dvou značně kontrastních malířů jsou doplněna díly Albrechta Dürera, Giovanniho Belliniho a dalších německých, italských a nizozemských umělců z tohoto období. Ilustrují tak výstižně epochální převraty v umění kolem roku 1500, které z města udělaly centrum německé a zároveň mezinárodní renesance. Vstupenky platí také do stálých expozic jak Horního Belvedéru, tak Uměleckohistorického muzea. Ve volném čase možnost návštěvy dalších muzeí a galerií v centru města. Exkurzi je možno též využít k individuálnímu pobytu ve Vídni) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 40 € / 35 €.

Odjezd od Janáčkova divadla v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN