Za známou barokní pevností do Kladska

Termín konání: 22-06-2019
Přednášející: Ing. Ivo Vrba
19038
Cena: 640,- / 690,- Kč

Brno – Olomouc – Šumperk – Kladsko (prohlídka města, jež bylo dlouho součástí Koruny české
a bylo založeno již v 10. století. Prožil zde své dětství také první pražský arcibiskup Arnošt
z Pardubic, který je zde i pochován. Prohlédneme si historickou část města i barokní pevnost,
postavenou pruským králem Fridrichem II. Velikým, jehož doba vlády vstoupila do podvědomí
jako vláda „krále Kladska“. Pod pevností se nachází několik kilometrů dlouhé podzemí, jehož
část si rovněž prohlédneme a také se zúčastníme výstřelu z historického děla) – Šumperk –
Olomouc – Brno.

Vstupné cca 18 PLN.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN