Za známou barokní pevností do Kladska

Termín konání: 14-09-2024
Přednášející: Ing. Ivo Vrba
24038
Cena: 790,- / 840,- Kč

Brno – Olomouc – Šumperk – Kladsko (prohlídka města, jež bylo dlouho součástí Koruny české a bylo založeno již v 10. století. Prožil zde své dětství také první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je zde i pochován. Prohlédneme si historickou část města i barokní pevnost, postavenou pruským králem Fridrichem II. Velikým, jehož doba vlády vstoupila do podvědomí jako vláda „krále Kladska“. Pod pevností se nachází několik kilometrů dlouhé podzemí, jehož část si rovněž prohlédneme a také se zúčastníme výstřelu z historického děla) – Šumperk – Olomouc – Brno.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Vstupné cca 20 PLN.

Lektor: Ing. Ivo Vrba

Post Author: MVS ADMIN