Zážitkový den na Slovácku

Termín konání: 30-05-2024
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
24022
Cena: 610,- / 660,- Kč

Brno – Větrný mlýn Kuželov (jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu u nás; byl postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí, jeho činnost ustala v roce 1946, poté prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát Technického muzea v Brně s expozicí mlynářství a života na Horňácku) – Rozhledna Travičná Tvarožná Lhota (rozhledna se nachází v lokalitě známé jako Vrchy a nese název Travičná, což je vrchol kopce v nadmořské výšce 380 metrů; rozhledna je 53 metrů vysoká a v provozu od roku 2001; po zdolání asi 170 schodů se naskytne úchvatný pohled na všechny světové strany včetně Pálavy, Hodonínska, Chřibů, Bilých Karpat nebo hradu Buchlov) – Strážnice (hodinová vyhlídková plavba lodí po nejhezčím úseku známého Baťova kanálu; následně přesun do strážnického skanzenu – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, skanzen je proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony; během komentované prohlídky se seznámíme se způsobem života a bydlení lidu v horských oblastech Slovácka a v úrodné části Pomoraví, jedinou expozicí svého druhu u nás je ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost) – Vinné sklepy Petrov-Plže (ojedinělý celek 78 historicky cenných vinných sklepů z 16. a 17. století, pro jejichž stavbu jsou typické kamenné stropy tvarované do klenby; sklepy budovali sami vinaři se sousedskou a příbuzenskou výpomocí a pod dohledem zednického mistra; v době vinobraní se zde zpracovávají hrozny, po zbytek roku slouží jako místo k posezení a koštování vína; do jednoho z místních tradičních sklepů zavítáme, ponoříme se do tajů pěstování výborného místního vína a pochopitelně víno i ochutnáme) – Brno.

Vstupné cca 550,- / 430,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Lektor: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek

Post Author: MVS ADMIN