Známá i méně známá místa spojená s našimi známými i méně známými hudebními velikány

Termín konání: 02-03-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24003
Cena: 810,- / 860,- Kč

Brno – po D1 – Praha (návštěva Českého muzea hudby, které představuje návštěvníkům hudební nástroje jako doklady řemeslné a umělecké zručnosti a jako základního prostředníka mezi člověkem a hudbou. Expozice je členěna do oddílů věnovaných jednotlivým druhům hudebních nástrojů. Návštěvník postupně prochází sály věnovanými nástrojům klávesovým, smyčcovým i dechovým. Vystavena jsou díla významných stavitelů nástrojů a vedle děl českých nástrojařů, např. ze slavného houslařského rodu Špidlenů, lze vidět intarzované housle světoznámého italského houslaře Nicoly Amatiho. Samostatné místnosti jsou věnovány nástrojům lidové hudby, hracím strojkům a také unikátní kolekci nástrojů tzv. rožmberské kapely ze 16. století. Mezi výjimečné exponáty patří kladívkový klavír z dílny Franze Xavera Christopha, na který hrál v roce 1787 Wolfgang Amadeus Mozart při první návštěvě Prahy na své veřejné produkci v Ústavu šlechtičen na Novém Městě pražském. K pozoruhodnostem expozice patří skleněné harmoniky – módní nástroje z přelomu 18. a 19. století, čtvrttónový klavír zhotovený ve 30. letech 20. století z podnětu skladatele Aloise Háby firmou August Förster, dále kolekce nástrojů Josefa Šedivy, tzv. šedifonů – „dvouhlavých“ žesťových nástrojů, které se na počátku 20. století staly oblíbenou součástí ruských vojenských kapel. V sále s názvem „Hudba pod proudem“ se dozvíte nejen, jak se do hudebních nástrojů vtělila elektřina, ale můžete si i některé z vystavených nástrojů vyzkoušet. Zajímavostí je například theremin, na který hrajete, aniž byste se ho museli dotknout.Procházkou po přestávce na individuální oběd se přes Karlův most dostaneme až k Muzeu Bedřicha Smetany. Muzeum navštívíme přesně v den Smetanových dvoustých narozenin. Je pravděpodobné, že právě v tento den budou v muzeu probíhat akce spojené s tímto kulatým výročím. Plán akcí však ještě není v době uzávěrky programu zveřejněn. Budova muzea se řadí k nejkrásnějším novorenesančním stavbám v Praze. Nalézá se v sousedství Karlova mostu a náleží ke komplexu budov dřívějších Staroměstských mlýnů. Je odtud jedinečný pohled na řeku Vltavu a panorama Pražského hradu. Současná stálá expozice muzea byla zpřístupněna v roce 1998 a zachovává klasickou monografickou podobu, koncentrovanou na život a dílo zakladatele české národní hudby, výtvarné řešení je veskrze netradiční. Prostory jsou tematicky i architektonicky rozčleněny do tří částí: Zelený sál je věnován Smetanovu dětství, studiím, uměleckým začátkům v Praze 1. poloviny 19. století a jeho pětiletému působení v Göteborgu ve Švédsku a koncertním cestám do Německa a Holandska. Modrý sál zachycuje Smetanovy aktivity v letech 1862–1874, jimiž se významně podílel na budování pražského hudebního života (např. činnost v Hlaholu, Umělecké besedě aj., rozvoj filharmonických koncertů, působení v čele opery Prozatímního divadla). V Růžovém sále je pojednáno poslední období Smetanova života, kdy po ohluchnutí žil a tvořil mimo Prahu. Smetanovým stěžejním dílům jsou věnovány „partitury“ s dokumenty k jejich vzniku a osudům, umístěné na zvláštních notových pultech, které je možné si od dirigentského pultu pomocí speciální taktovky ozvučit ukázkami ze Smetanovy tvorby podle vlastního výběru návštěvníka. Expozice zahrnuje kopie Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, dobových vyobrazení aj. V originálech jsou tu portréty Bedřicha Smetany a dalších členů rodiny, klavír ze Smetanova majetku, některé jeho osobní památky a čestné dary od ctitelů. Ve volném čase je možno individuálně navštívit některé z dalších muzejních či galerijních expozic především na Starém Městě pražském či Malé Straně. Exkurzi pořádáme k Roku české hudby) – po D1 – Brno.

Vstupné cca 200,- / 140,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.15 hod., návrat do 20.30 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN