1995

Ročník 1995

Číslo: 1
Články – Abhandlungen:

Bezděčka Josef, Čtyři sta let artykulů pro město Litovel – Vierhundert Jahre der Satzungen für die Stadt Littau

Burian Václav, Dřevěná kultovní lidová plastika na Vyškovsku – Volkstümliche kultische Holzplastik aus der Wischauer Region

Janíček František, K lokalizaci zaniklých vesnic na Znojemsku – Zur Lokalisierung der Ortswüstungen in der Znaimer Gegend

Mikulka Radek, Karel Čapek a vyškovská Obzinova knihtiskárna – Karel Čapek und Obzinas Buchdruckerei in Vyškov

Skutil Jan, Kouzelná říše dětství Vítězslava a Vlasty Nezvalových. K 95. výročí narození Vítězslava Nezvala – Das Zauberreich der Kindheit von Vítězslav Nezval (1900-1958) und Vlasta Nezvalová-Fischerová (1902-1963)

Zatloukal Pavel, Z pozdní doby brněnského historismu. Architekti G. Wanderley, A. Prastorfer a W. Dwořak – Aus der Spätzeit des Brünner Historismus. Die Architekten G. Wanderley, A. Prastorfer und W. Dwořak

Žampach Vojtěch, Životní pře JUDr. Josefa Babáka – 1. část. K 50. výročí porážky německého fašismu a osvobození Československa – Der Lebensstreit JUDr. Josef Babáks. 1.Teil

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Mlčák Leoš, Příspěvky k topografii malířství 19. století na Moravě a ve Slezsku II.

Nečas Ctibor, Útěky českých Romů z osvětimského táborového komplexu

Pokluda Zdeněk, K dějinám hradů na jihovýchodní Moravě

Šťovíček Jan, Dvě výstavy Joži Uprky pro severočeské dělnictvo v roce 1910

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, Dinosauři návštěvnickým magnetem

Unger Josef, Výstava „Mladohradištní pohřebiště v Holubicích“

Zprávy – Nachrichten:

Měřínský Zdeněk, XXVI. celostátní konference archeologie středověku v Čelákovicích na Labi

Niklová Gabriela, Historická Olomouc X

Polášek Ladislav, Vědecké sympozium o díle Sigmunda Freuda v Příboře

Salaš Milan, Založení Nadace Býčí skála

Smutný Bohumír, Konference Židé a Morava 5. a 6. října 1994 v Kroměříži

Svěrák Vlastimil, Návštěva hutterských bratří na jižní Moravě

Jubilea – nekrology – vzpomínky – Jubiläen – Nekrologe -Erinnerungen:

Kouřil František, Vzpomínka na ThDr. Bohumila Zlámala

Měřínský Zdeněk, Zemřel univ. prof. PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc.

Skutil Jan, K životnímu jubileu doc. dr. Miloše Trapla, CSc.

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

Antologie české právní vědy – S. Bártl-J. Kostelecký, Ďáblova bible – Z. Bína, Lesná dvousetletá – E. Deák, Der Untergang eines Revolutionärs (Andreas Riedel) – Dějiny Blučiny – K. Gutschmidt a kol., Slavistische Studien zum internationalen Slavistenkongreß in Preßburg / Bratislava – B. Hamannová, Rudolf, korunní princ a rebel – L. E. Havlík, Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů – F. Kouřil, Malé dějiny Chornic – J. Kovtun, Tajuplná vražda (Anežka Hrůzová) – A. Kratochvíl, Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy II. díl – S. Kapřík-J. Šváb, Obec Bochoř 1294-1994 700 let – G. Novotný, Panství Uherský Ostroh ve světle urbáře a lánových rejstříků – J. Novotný, Bigrafický slovník českých zemí – Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu. Protokoly kolokvií – P. Rafaj, Výsledky zpřístupňování archivních fondů … za léta 1986-1990 – Zlínsko od minulosti k současnosti 12.

Číslo: 2
Články – Abhandlungen:

Brzobohatý Drahomír, Letecká bitva nad Slavičínem – Air duel over Slavičín (district Zlín)

Burian Václav, Svěcení praporu „Sokola“ v Brně roku 1871 – Weihe der „Sokol“-Fahne in Brünn im Jahre 1871

Fišer Zdeněk, Morava na stránkách Kodymových Hospodářských novin – Mähren auf den Seiten von Kodyms Zeitschrift „Hospodářské noviny“ (Wirtschaftszeitung)

Plaček Miroslav, Jevišovické hrady do konce 15. století – Die Burgen von Jevišovice bis Ende des 15. Jahrhunderts

Štěpán Václav, Závěť Smila ze Šternberka na Hoštejně jako pramen k poznání bojových družin na severní Moravě – Das Vermächtnis des Smil zu Hoštejn als
Erkentnissquelle des Kampfgefolgschaften in Nord-Mähren

Žampach Vojtěch, Životní pře JUDr. Josefa Babáka – 1. část. K 50. výročí porážky německého fašismu a osvobození Československa – Der Lebensstreit JUDr. Josef Babáks I. Teil

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Kouřil František, Za veřejnou práci pět let od rodiny. Vzpomínka na léta 1950 až 1954

Musil František, Česká nebo Moravská Třebová? K problematice údajně nejstarší písemné zprávy o České Třebové

Peňáz Petr, Světice Zdislava z Křižanova. Život a souvislosti

Psota František, Vzpomínka na osvobozovací boje v Olomouci před padesáti lety

Trefulka Jan, Pocit bezmoci /o pomíjení Moravy při organizování ČR/

Vrla Radim, Hrad Nový Světlov – příspěvek k ikonografii – Die Burg Nový Světlov – Beitrag zur Ikonographie

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, Sto let muzea v Ivančicích

Zprávy – Nachrichten:

Brodesser Slavomír, Betlém pod Pálavou

Unger Josef, Z činnosti odborné skupiny „Přírodovědecké metody v archeologii“ České archeologické společnosti v letech 1993-1994

Vlastivědné kroužky – Heimatkundliche Zirkel:

XXII. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích

Skutil Jan, Moravské vlastivědné úsilí let 1918-1989

Skalička Jiří, Literatura ve sborníku Od Hradské cesty

Jubilea – Jubiläen:

Skutil Jan, K životnímu jubileu dr. Ivy Vlčkové

Smutný Bohumír, K životnímu jubileu PhDr. Ivana Štarhy

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

H. Andics, Die Frauen der Habsburgen E. Crankshaw, The fall of the house of Habsburg –Z. Filip, Kulturně historický kalendář okresu Šumperk 1995 – Idea Československa a střední Evropa. Sborník z konference – Z. Kalista, Josef Pekař – J. Kotík, Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí – M. Marada, Smolná kniha města Lipníka – P. Marek, Prof. ThDr. Theodor Kohn – G. Novotný, Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Brno-město – Od klasického gymnázia k matematickému 1994, /Brno, tř. kpt Jaroše/ – J. Pánek, Moravští novokřtěnci, ČČH 92, 1994 – T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě – L. Polášek, MUDr. Sigmund Freud příborský rodák – Průvodce po fondech Literárního archívu PNP, sv. 1, A-O, sv. 2, P-Ž – Ročenka Okresního archívu ve Znojmě 1991 – Smržice. Příroda – historie – lidé – 110 let budovy gymnázia, Od klasického gymnázia k matematickému (Brno, kpt. Jaroše) – H. Ševčíková, Kulturní kalendář Haná 1995 – J. Šolc, Ďáblova past. Hlášení o výsledku akce Karel J. Šůla, Platidla československých věznic 1948-1992 – J. Unger, Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě, 2. díl – F. Všetička, Stavba básně – Z dějin hutnictví 22 –
Z kralické tvrze XIX.

Číslo: 3
Články – Abhandlungen:

Krafl Pavel, K údajné synodě olomoucké diecéze z roku 1400 – Zur vermutlichen Synode der olmützer Diözese aus dem Jahre 1400

Poláček Lumír, Hradisko u Kramolína. Archeologický výzkum a jeho výpověď o slovanském osídlení hradiska – Der Burgwall bei Kramolín. Archäologische Forschungen und ihre Aussagen über die slawische Besiedlung des Burgwalls

Soldán Ladislav, Sběratel, učitel a kronikář Vavřinec Švéda ze Sloupu – Vavřinec Švéda – Sammler, Lehrer und Chronist

Zatloukal Pavel, „Malá stanice na trati, která vede do Ruska.“ Olomouc a Vídeň v letech 1894 až 1898 – „Eine kleine Station auf der Strecke die nach Russland führt.“ Olmütz und Wien 1894-1898

Žampach Vojtěch, Životní pře JUDr. Josefa Babáka. 3. část (dokončení) – Der Lebensstreit JUDr. Josef Babáks. 3. Teil (Abschluß)

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, Výstava „Pocta svobodě“ v Moravském zemském muzeu

Brodesser Slavomír, Pivo a pivovarnictví v muzejním pojetí

Burian Václav, Národopisná výstava v Olomouci 1995

Vlastivědné kroužky – Heimatkundliche Zirkel:

XXIII. konference vlastivědných kroužků v Brně-Řečkovicích

Podborský Vladimír, Josef Skutil – prehistorik a archeolog

Kopecký Milan, Josef Skutil očima literárního historika

Diskuse – Diskusion:

Burian Václav, Několik poznámek k průvodci výstavou „Wallfahrtsorte in Mähren und Schlesien“

Jubilea – nekrolog – vzpomínka – Jubiläen – Nekrolog – Erinnerung:

Kopřiva Hjalmar L., Vzpomínka na prof. dr. Vladimíra Groha (1895-1941)

Mezník Jaroslav, K pětasedmdesátinám Františka Hoffmanna

Skutil Jan, 70. narozeniny prof. dr. Milana Kopeckého, DrSc.

Skutil Jan, Životní zastavení prof. dr. Dušana Šlosara, DrSc.

Skutil Jan, Rozloučení s Jaroslavem Vlachem

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

D. Baumannová, Dějiny Blanska do roku 1848 M. Bohatcová, Pravda a Lež v rukou právníka /o díle – Ctibora Tovačovského z Cimburka/ – K. Figer, 780 let Ivančic – Z. Fišer, Kroměřížské medaile, plakety a odznaky z let 1848-1993 – J. Gabriel, Hledání řádu skutečnosti /o J. L. Fischerovi/ – J. Hanák, Zámek Slavkov – H. Jurman, Smírčí kameny na Vysočině – K. Kosař, Brněnský sládek František Poupě a umění vařit pivo – P. Kouřil, Slovanské osídlení českého Slezska – J. Mikulec, Pobělohorská rekatolizace českých zemí – P. Moraw – F. Prinz, Böhmen und Mähren. Deutsche Geschichte im Osten-Europas – Robert Musil – ein Mitteleuropäer. Sborník referátů z konference – M. Myška a kol., Bigrafický slovník Slezska a severní Moravy, seš. 2 – V. Neuwirth, Profesor Josef Vašica – M. Písková – V. Krátký, Farní kostel sv. Bartoloměje v Napajedlích – V. Polák, Čtení o Blansku 1848-1945 – Polešovice 1595-1995 – Prameny díla, dílo pramenem. Sborník referátů z konference o B. Němcové – E. Rutkowski, Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. Teil II – Z. Šípek, Dějiny Horních Dunajovic – J. Šťastová – V. Makovský, Vídeň u Velkého Meziříčí – V. Vaněk, Jan Masaryk – L. Vašek, Z historie černohorského pivovarnictví – K. Vetterl, Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819 – L. Vykoupil, Slovník českých dějin.

Číslo: 4
Články – Abhandlungen:

Burian Václav, Osudy tělesných pozůstatků sv. Jana Sarkandra ve světle historických pramenů – Schicksale der sterblichen Überreste des heiligen Johann Sarkander im Lichte historischer Quelle

Fic Vladimír, Vývojové tendence fašismu na Moravě a ve Slezsku v letech 1930 až 1938 – Entwicklungstendenzen des Faschismus in Mähren und Schlesien in den Jahren 1930-1938

Hlobil Ivo, Vzácná korespondence česko-moravského rodu Kubíčků z druhé poloviny 19. století. Osudy českého příbuzenstva brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka? – Rara corespondencia da estirpe tcheco-morava dos Kubíček da segunda metade do século XIX. Destions dum parentesco do presidente brasileiro Juscelino Kubitschek?

Settari Olga, Leoš Janáček a lidová duchovní píseň – Leoš Janáček und das geistliche Volkslied

Skutil Jan, Třetí a poslední pobyt J. A. Komenského v Lešně a jeho politický ráz. Ke 325. výročí skonu učitele národů /25. 11. 1670/ a ke 340. smutnému jubileu požáru Lešna /duben 1656/) – Der dritte und letzte Comenius Aufenthalt in Lissa (Leszno) und sein politischer Charakter

Štarha Ivan – Müller Karel, Nové znaky a prapory moravských obcí – Neue Wappen und Fahnen mährischen Gemeinden

Drobnosti – Kleinigkeiten:

Burian Václav, Medaile k 250. výročí varhanního díla Michaela Englera v Olomouci

Marek Pavel, K historii moravské Zemské živnostenské rady – Zur Geschichte des Mährischen Landes-Gewerberates

Mazáč Leopold-Ustohal Vladimír-Stránský Karel, Sarkofágy rodu Mitrovských v Doubravníku – Die Sarkofage des Geschlechts der Herren Mitrovský in Doubravník

+Vermouzek Rostislav, Rybníky a mlýny v povodí Kuřimky

Muzejnictví – Museumswesen:

Brodesser Slavomír, „Když Brno dobývali Švédové.“ Výstava Muzea města Brna na Špilberku

Brodesser Slavomír, Vzpomínka na Národopisnou výstavu v Praze před sto lety

Zprávy – Nachrichten:

Fišer Zdeněk, Setkání numismatiků v Jihlavě

Jurok Jiří, Sympozium 300 let piaristického gymnázia v Příboře

Michna Pavel, Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1994 – Übersicht der archäologischen Grabungen in Mähren und Schlesien im Jahre 1994

Procházka Jiří, Balkanistické symposium 1994 v Brně

Skutil Jan, Revoluce v českých zemích. Od husitské revoluce k revoluci sametové

Skutil Jan, Mezinárodní konference Morava a Brno na sklonku třicetileté války

Skutil Jan, Zasedání Deutsch-Tschechische Dobrovský-Gesellschaft v Praze

Smutný Bohumír, Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1994. 16. rok trvání Společnosti, 106. rok MS

Jubileum – vzpomínka:

Nekuda Vladimír, Jaroslavu Krejzlovi pozdravení

Měřínský Zdeněk, Zemřel profesor RNDr. František Kühn, CSc.

Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen:

J. Durčák, Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938 – Z. Fišer, V Kroměříži před sto léty aneb cesta k národopisné výstavě – – F. X. Halas-F. Jordán, Dokumenty k dějinám Masarykovy univerzity v Brně, I. – F. Hoffmann, Bojové družiny na Moravě a v Čechách před husitskou revolucí a za revoluce – A. Klíma, Češi a Němci v revoluci 1848-1849 – O. Klobas, Václav hrabě z Kounic, šlechtic nejen rodem – J. Kubíček-M. Nádvorníková, Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska – L. Ležák, Moravské Budějovice v odboji a utrpení v letech 1938-1945 – F. Matějek, Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675-1678 – M. Myška a kol., Bigrafický slovník Slezska a severní Moravy, seš. 3 – Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1993 – Rekatolizace v českých zemích. Sborník referátů z konference v Jičíně – L. Šik, Litovelské paměti – I. Štarha-R. Štěpán, Zámek Kunštát na Moravě – D. Tikovský, Tišnov – fotorevue č. 1 a 2 – M. Trmač, Zaniklé světské proboštství v Olbramkostele – Turistické mapy edice Klubu českých turistů – P. Wörster, Humanismus in Olmütz.

Moravika – vlastivědná literatura za rok 1994 – Heimatkundliche Literatur im Jahre 1994 (J. Kubíček)