2018

Číslo: 1 2018

Zdeněk Fišer, Muž práce a koncepcí: Jaromír Kubíček osmdesátiletý

Články:

Petr Čehovský – Mikoláš Vrla, Románská, gotická a raně renesanční architektonická skulptura hradu Buchlova – Romanesque, Gothic and early Renaissance architectural sculpture of the castle Buchlov

Petr Hlaváček, K hudbě a hudebníkům na letovickém kůru. Část 1. – On the music and musicians on a choir loft in Letovice. Part 1.

Jiří Karel, Rýmařovské hrdelní právo a místa exekucí od středověku do 18. století – The right of the sward in Rýmařov and execution sites since middle Ages until the 18th century

Martina Kovářová, „Bellum se ipsum alit.“ K sochařské výzdobě Tereziánské zbrojnice v Olomouci. K 260. výročí vyvázání Olomouce z pruského obležení – Bellum se ipsum alit“. On the sculptural decoration of the Theresian armory in Olomouc. On the occasion of the 260thanniversary of end of the Prussian siege of Olomouc

Josef Novák, Co se v Moravičanech za stara jídávalo a pívávalo

Jarko Pavlík, Vzpomínka na moje brněnská gymnaziální studia v letech 1939 až 1947 – Memories of the time of my studies at a grammar school in Brno between 1939 and 1947

Zdeněk Pokluda, Tvrz a zámek ve Svatobořicích, aneb O zapomínání a rozpomínání – Fortress and chateau in Svatobořice, or on forgetting and remembrance

Martin Slepička, Z počátků a středověkých dějin obce Hrabová do roku 1538. K 750. výročí první zmínky o dnešním městském obvodu statutárního města Ostravy – From the beginnings and medieval history of the village Hrabová until the year 1538. On the 750th anniversary of the first record on today´s district of the city of Ostrava

Drobnosti:

Hynek Řihák, Příspěvek k poznání počátků dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích – Contribution to the knowledge of the origins od voluntary firefighters in Brno-Husovice

Jan Surý, Pobočka školy pro odborný výcvik příslušníků SNB v Olomouci 1945-1946 – Subsidiary of a school for professional training of National Security Corps (SNB) members in Olomouc in 1945–1946

Vlastivědné kroužky:

Jaroslav Šimandl, 47. konference vlastivědných spolků v Hustopečích dne 14. května 2016

Emil Kordiovský, Válečné škody na Hustopečsku v letech 1938–1945

Jaromír Kubíček, Časopis českého lidu na Hustopečsku Slovanské listy – Slovanské listy (Slavic newspaper) regional journal for slavic people in Hustopeče

Josef Unger, Archeologický výzkum před stavbou nového kostela v Hustopečích na Břeclavsku

Recenze a zprávy o literatuře:

E. Kordiovský (red.), Velkobílovičtí vinaři – L. Poláček, Hradiště Mikulčice-Valy – QUOD BENE NOTANDUM – LIBER SECUNDUS – P. Wohlmuth, Bastionové pevnosti a vojenská revoluce.