Velké poděkování dárcům

Tímto chceme velice poděkovat těm, kteří svou zálohu nebo celou částku za exkurzi, která byla zrušena z důvodu nouzového stavu, věnovali jako dar na činnost Muzejní a vlastivědné společnosti. Každá částka nám velmi pomůže, protože vzhledem k velkému počtu našich zrušených akcí se MVS dostává do nemalých finančních problémů. Tyto mohou způsobit omezení další činnosti společnosti, která funguje už více než 130 let.

Děkujeme těmto členům:

JUDr. Zuzana Kratochvílová

JUDr. Hana Zoubková

Alena Mádlová

Lenka Hrstková Dubšeková

Vladimíra Spáčilová

Gottwaldová Libuše

Doc. Ing. Jiří Oulehla, CSc.

Ing. Eva Oulehlová

Ing. Anežka Možná

Kselíková Věra

Šotnerová Eva

PhMr. Naděžda Langrová

Věra Dušková

Přemysl Dušek

Jolana Kaucká

Alena Nováková

MVDr. Dita Němcová

Číhalová Danuše

Taliánová Božena

Malcová Dana

Brožová Emilie

Sparling Don

Sparlingová Zdena

Dufek Antonín

Zlámalová Miroslava

Habrová Jarmila

Vejrostová Zita, Bc.

Vejrostová Libuše

manželé Klimentovi

Zízler Jaromír

Gregorová Jaroslava

Geislerová Věra

Dohnalová Marie

Braunová Marie

Sídlová Drahoslava

manželé Ruibarovi

Musilová Marta

manželé Kocábovi

manželé Vítovští

Bajerová Ludmila

MUDr. Hejlová Alena

Cahel Petr

Vepřeková Lenka

Kalábová Jitka

Kalábová Marie

Velmi si Vaší pomoci vážíme.

Autor: MVS ADMIN