Aktuálně + last minute

Aktuálně + last minute

Oznámení

pro velký zájem se opakuje exkurze č. 18008 ze dne 25. 3. 2018 – Maďarský Versailles a historická Šoproň – dne 16. 9. 2018. Program zůstává zcela stejný.
Uvítáme příspěvky na vydání „Programu … 2018“ v hotovosti, nebo zaslané na účet 1341681339/0800, variabilní symbol 364.2.
Podnikatelé si mohou poskytnutý dar odepsat z daňového základu – zákon
586/92 Sb.

Všem dárcům děkujeme.