Vlastivěda moravská – země a lid – nová řada

Vlastivěda moravská – země a lid – nová řada

   Svazek 13.
Výtvarné umění na Moravě
Připravuje se.

Svazek 12.
Dějiny hudby na Moravě.  Autoři: Jiří Sehnal a Jiří Vysloužil.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2001.
311 s. a 115 foto, německý souhrn, formát A4. 
Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-7275-021-6 
Cena: 350 Kč
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou Grantové agentury České republiky.

Svazek 11.
Literární Morava.  Autor: Tomáš Kubíček s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2002.
321 s. a 152 foto, německý souhrn, formát A4.
Distribuuje MVS v Brně. 
Cena: 380 Kč
ISBN 80-7275-038-0
Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Vědecká knihovna.

Svazek 10.
Lidová kultura na Moravě.  Autor: Josef Jančář s kolektivem.
Vydali Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Ústav lidové kultury ve Strážnici roku 2000.
373 s., 340 čb. a bar. foto, německý souhrn, formát A4.
Cena: 340 Kč. Distribuuje MVS v Brně jen při nákupu celého souboru.
ISBN-80-86156-31-1 (ÚLK)
ISBN 80-7275-005-4 (MVS)

Svazek 9.
Dějiny Moravy. Díl 4. Svobodný stát a okupace.  Autoři: Josef Bartoš a Miloš Trapl.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 2004.
287 s. a 127 foto, německý souhrn, formát 4.
Cena: 340 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-7275-044-5
Poznámka:
Tento svazek byl vydán za přispění řešitelů výzkumného záměru MŠMT Historie a kultura Moravy.

Svazek 8.
Dějiny Moravy. Díl 3/2. Morava na cestě k občanské společnosti.
Připravuje se.

Svazek 7.
Dějiny Moravy. Díl 3/1. Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918.  Autor: Jan Janák.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1999.
321 s. a 99 foto, německý souhrn, formát A4.
Cena: 280 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-89-2

Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory: Anny Blažíčkové, Brno, Klementa Boušky, Brno, Jiřího Bublana, Třebíč, Mileny Dvořákové, Brno, Jitky Kopalové, Silůvky, Jaroslavy Kopečného, Znojmo, Františka Kříčeka, Nedvědice, Bohumila Říčky, Sušice v Čechách, Milana Sládka, Kopřivnice, Jiřiny Šťastové, Vídeň u Velkého Meziříčí, Leoše Tichého, Dolní Dunajovice, Ivana Tůmy, Šlapanice, Dany a Romana Vaclových, Brno, Josefa Volejníka, Brno, Josefy Zobaníkové, Přerov, Andreje Sýkory, Žilina.

Svazek 6.
Dějiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a baroka.  Autor: Josef Válka.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1996.
275 s., 102 čb. a 25 bar. foto, německý souhrn, formát A4.
Cena: 280 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-62-0
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou: Agrobanky Olomouc, ČS a. s. Brno a Olomouc, dále: Jany Andrysíkové, Těšín, Petra Bezděka, Uherské Hradiště, J. Běhala, Olomouc, Jiřího Bublana, Třebíč, Romana Černého, Bruntál, J. Černíka, Brno, Františka Doležala, Troubsko, Dany Doležalové, Moravský Beroun, Miroslava Drápely, Křtiny, Jiřího Goldy, Příbor, Františka Harašty, Brno, Zdeňky Havránkové, Brno, Jiřího F. Huška, Blešno, Zdeňka Chupíka, Olomouc-Hodolany, Václava Jakuby, Zlín, Jana Jelínka, Dačice, Karla Jeníčka, Přerov, Anny Kapsové, Nivnice, Jitky Kopalové, Silůvky, Ludvíka Kotase, Kuřim u Brna, Miroslava Kotka, Blansko, J. Kováře, Praha-Spořilov, Petra Krátkého, Brno, Miloslava Kubíka, Přerov, Vojtěcha Kučery, Teplice v Čechách, Petra Kyseláka, Olomouc, Milana Lesniaka, Havířov, Jindřicha Lesného, Drásov, Rudolfa Maistera, Montreal, Kanada, Pavla Michny, Olomouc, Dobromila Müllera, Hulín, Bohumila Němečka, Zlín, Miroslava Ostravského, Eisenkappel, Rakousko, Josefa Pavlíčka, Brno, Josefa Peprníka, Brno, Pavla Petržely, Holešov-Količín, Gustava Plevy, Vyškov, Františka Ráčka, Klobouky u Brna, Oldřicha Rokyty, Veselí nad Moravou, Jana Sladovníka, Šumperk, Jiřího Smrčky, Valašské Meziříčí, Františka Sošky, Liberec, Jaroslava Standary, Brno, Bohuslavy Štastné, Brno-Tuřany, Miloše Tesaře, Veselí nad Moravou, Marie Vašicové, Brno, Jany Vysloužilové, Olomouc, Zdeňka Zbožínka, Brno.

Svazek 5.
Dějiny Moravy. Díl 1. Středověká Morava. Autor: Josef Válka.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1991.
231 s., 85 čb. a 17 bar. obr., německý souhrn, formát A4.
Distribuuje MVS v Brně jen při nákupu celého souboru.
ISBN 80-85048-17-5
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou: JmKNV Brno, ONV v Olomouci, Památkového ústavu v Olomouci, Agrobanky Olomouc, ČSSP Brno a Olomouc, návštěvníků výstavy Cimelia Olomucensia v Olomouci, dále pak: Oskara Brůži, Omice, Jiřího Bublana, Třebíč, Františka Cihy, Brno, Bohuslava Čecha, Brno, Františka Doležala, Troubsko, Vladimíra Dufka, Ostrovačice, Pavla Hrůzy, Brno, Vojtěcha Kučery, Teplice-Šanov, Milana Kudličky, Brno, Přemysla Fučíka, Kostelec u Jihlavy, Františka Michny, Deblín u Tišnova, Pavla Michny, Olomouc, Josefa Pavlíčka, Brno, Jaroslava Slavíčka, Olomouc, Zdislava Stupňánka, Dobšice, Andreje Sýkory, Žilina, Václava Šafáře, Ostrava, Josefa Šafaříka, Starovičky, Zdeňka Škarabani, Olomouc, Františka Štěrby, Kunovice, Vladislava Štorka, Olomouc, Marie Veselé, Praha-Stodůlky, Svatavy Vintrové, Bechyně, Michala Vysoudila, Vlachov.

Svazek 4.
Morava na počátku dějin. Autor: Zdeněk Měřínský

Rozebráno 

Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v roce 2011

Svazek 3.
Pravěké dějiny Moravy.  Autor: Vladimír Podborský s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1993.
543 s., 320 čb. foto a kreseb, 67 bar. foto, německý souhrn, formát 4.
V knižní podobě rozebráno. V prodeji jako CD.
ISBN 80-85048-45-0
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou Grantové agentury České republiky a Českého literárního fondu.

Svazek 2.
Živá příroda. Autoři: Václav Novák a Karel Hudec s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1997.
335 s., 92 čb. foto a kreseb, 28 bar. foto, německý souhrn, formát A4.
Cena: 230 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-69-8
Poznámka:
Tento svazek byl vydán s podporou Grantové agentury České republiky.

Svazek 1.
Neživá příroda. Autoři: Jaromír Demek a Václav Novák s kolektivem.
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně roku 1992.
242 s., 113 čb. foto a kreseb, 14 bar. foto, německý souhrn, formát A4.
Cena: 230 Kč. Distribuuje MVS v Brně.
ISBN 80-85048-69-8
Poznámka:
Tento svazek byl vydán za podpory Okresních úřadů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava-město, Prostějov, Šumperk, Třebíč, Vyškov a Zlín. Dále Klubu poslanců HSDS-Společnost pro Moravu a Slezsko I, Federální shromáždění ČSFR, VI. Volební období, předseda Zdeněk Vysloužil.