VVM 2022

VVM 1-2/2022

Články:

Milan Krajča: Blažej z Podmanína /1462-1480) a bratříčci. Neznámý malenovický pán a učenlivý žák proslulého vojenského bratrstva.

František Zřídkaveselý: Počátky městečka Lysic, opravené a doplněné.

Miroslav Plaček: Byly Pohořelice „ostrovním městem“? Připomínka životního jubilea PhDr. Rudolfa Procházky, CSc.

Jitka Němečková: K sekvestracím na lenních statcích olomouckého biskupství v 18. století aneb Jak se o Prakšice třicet let soudilo.

Jindřich Garčic: Typ hlavní sochy Merkurovy kašny v Olomouci.

Dalibor Státník: Korespondence „pana doktora“ Josefa Svátka (1921-1997) v mělnickém archivu. Příspěvek k poznání osobnosti jednoho moravského historika a 25. výročí jeho úmrtí.

Jana Janišová: Václav Zbořil (1876-1956) – podnikatel, politik a mecenáš z Bystřice pod Hostýnem.

František Všetička: „Tříkrálová hra z Rosic“. K 160. výročí smrti Julia Feifalika, sběratele moravských lidových her.

Karel Sklenář: Znovuzrozený cukrovar v Hulíně. památce moravského potravinářského průmyslu.

Jiří Jurok: Sjednocování kmenových území na mojmírovské Velké Moravě a v přemyslovském českém státě ve světle místních jmen II. Doplnění. Ještě k etnickým a kmenovým místním jménům na Moravě a v Čechách.

Jiří Šmeral: sametová revoluce v Moravské Třebové. Nástin událostí od listopadu 1989 do ledna 1990.

Drobnosti:

Radoslav Patočka: Pověsti o zkamenělých svatbách na západní Moravě.

Hynek Řihák: Úsporné a podporovací spolky v Brně-Žabovřeskách.

Vzpomínky:

Božena Víchová: Věk, kdy se sklízí ovoce a pocty… Letošní devadesátníci z řad brněnských vědeckých pracovníků.

Božena Víchová: Prof. PhDr. Miroslav Plešák (1943-2021).

Recenze a zprávy o literatuře

VVM 3-4/2022

Články:

Jan Kux: Význam nejen československých legií pro vznik ČSR. K 105. výročí bitvy u Zborova a oživení legionářských mravních hodnot.

Michaela Růžičková“ Počátky formování mírového hnutí na Moravě s ohledem na roli žen v tomto procesu. Ludmila Konečná, Eliška Machová, Miloslava Procházková, Berta von Suttner, Augusta Šebestová, Zdenka Wiedermannová-Motyčková, Jindřiška Wurmová.

Karel Konečný: Mladá národní jednota v zemi Moravskoslezské. Příspěvek k politickým dějinám druhé republiky na Moravě.

Jindřich Garčic: Příběh olomoucké kašny sv. Floriány.

+Ivana Svobodová. Moje vzpomínky na událostí a lidi kolem v Dolních Kounicích. Od Rako0suka přes první a druhou republiku po „Protektorát“.

Jiří Šmeral: Středověké osídlování na pomezí východních Čech a severozápadní Moravy

Kateřina Knoppová: Poddanská města na statcích olomouckého biskupství v korespondenci olomouckého biskupa Stanislava Thurza na příkladu hukvaldského a kelčského panství.

Jakub Novák: Milířiště u Klepačova na Blanensku – výsledky archeologické terénní prospekce. Příspěvek k metodice výzkumu jednoho druhu archeologických památek.

Jiří J. Hudeček – Petr Hudeček: Úmrtí husarského trubače u Písečné. K lokaci událostí na začátku prusko-rakouské války ve Slezsku.

Drobnosti:

Věra Beranová: Bohumil Markalous – Jaromír John. V upomínku na dvě životní výročí spisovatele.

Diskuse:

Znojmo. Přemyslovský cyklus stále aktuální.

Lubomír Jan Konečný: Sakrálně-politická legitimace Přemyslovců v malbách znojemské rotundy.

David Vrána: Znojemská rotunda v současných polemikách

Aleš Novotný: Moderní typologie podruhé. K monografii Davida Vrány: Přemyslovský cyklus ve Znojmě. Úvodní otázky. Praha 2019. Viz také recenze z pera L. J. Konečného ve VVM 71, 2019, č. 3.

Vzpomínky:

Bohumír Smutný: Vzácné životní jubileum PhDr. Františka Zřídkaveselého.

Bohumír Smutný: Významné jubileum PhDr. Emila Kordiovského.

Recenze a zprávy o literatuře.