Jak vysoká je částka od dárců MVS a co jsme za ni pořídili?

Vážení členové,

ráda bych Vás informovala o částce, kterou jste věnovali naší společnosti (viz rubrika „Poděkování dárcům“) a tím ji významně podpořili.

Dárci nám věnovali celkem 19 860,- Kč, což zhruba odpovídá čtvrtletnímu nájmu včetně služeb v prostorách, ve kterých MVS provozuje svoji činnost, a do kterých za námi chodíte. Částka se skládá jak z přímých darů, tak i z částek zaplacených za neuskutečněné exkurze, které dárci nepožadovali vrátit, ale které nám ponechali.

Velmi Vám za tuto pomoc děkujeme. Velkou měrou jste nám pomohli překonat těžké časy.

Ivana Vaverková

za MVS Brno

 

Autor: MVS ADMIN