Změna čísla účtu pro bezhotovostní platby za ubytování

Oznamujeme změnu bankovního spojení pro platby za ubytování (týká se JEN plateb za ubytování!):

Nové číslo účtu = 2756427011 / 3030

Variabilní symbol = číslo exkurze (zůstává)
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení plátce + telefon (zůstává)
Platby za ubytování zasílejte, prosím, již jen na tento účet. Děkujeme.

Autor: MVS ADMIN