Bezhotovostní platby

Prosíme všechny, kteří hradí zálohy či doplatky exkurzí bezhotovostně přes účet, aby

– NEKUMULOVALI platby za více exkurzí do jedné částky. Pokud neuvedete do poznámky rozpis platby, nemůžeme rozpoznat kolik a za kterou exkurzi hradíte.

– Důsledně do variabilního symbolu platby uváděli číslo exkurze.

– Do Poznámky prosíme uvádějte za koho je placeno + telefon.

Rozšifrovávání kumulovaných či neoznačených plateb velmi komplikuje evidenci plateb a může i znemožnit správné vyznačení do seznamu exkurze.

Děkujeme za pochopení.

Autor: MVS ADMIN